Keskustelupalstat tiedon ja vertaistuen lähteinä

Internetistä on 2000-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä tullut osa jokaisen ihmisen arkielämää. Monet arkiset toiminnot, kuten ostokset ja viestintä, hoituvat nykyään näppärästi verkkoympäristöissä. Korona-aika on osoittanut, että etäyhteydet ovat arvokkaita yhteydenpitovälineitä sekä yritysten että yksityisten ihmisten viestinnässä. Tässä artikkelissa kerromme, miten netin keskustelupalstoja voi käyttää tiedon etsimisen välineenä ja tukena.

Erilaiset foorumit, erilaiset kirjoittajat

Netti on puolillaan erilaisia keskustelupalstoja ja foorumeita. Esimerkiksi jokaisella lehdellä on oma keskustelupalstansa, ja niiden lisäksi voin vielä erillisiä, täysin keskusteluun suunnattuja ympäristöjä, joissa keskustelut on jaettu kategorioihin aiheen mukaan. Tyypillistä on, että suurimmilla verkkosivustoilla keskusteluja moderoidaan. Tämä tarkoittaa sitä, että on olemassa jokin taho, joka valvoo keskustelujen sisältöä ja poistaa keskusteluista käyttöehtojen vastaista sisältöä. Paljon keskustelua käydään myös suosituilla sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebookissa, Twitterissä ja Youtubessa.

Foorumeista on osa on julkisia, osa suljettuja. Suljetut keskustelufoorumit on yleensä rajattu jonkin ammatin tai yhteisön mukaan. Esimerkiksi opettajille on omat keskustelufooruminsa, samoin IT-alan ammattilaisille ja palvelualoilla toimiville. Myös elämäntilanne yhdistää: pienten lasten vanhemmat vaihtavat intensiivisesti ajatuksia suosittujen perhelehtien palstoilla, kun taas eri urheilulajien aktiiviharrastajille on omat kohtaamispaikkansa. Ammatillista verkostoitumista varten on luotu sekä yleisiä alustoja, kuten LinkedIn, tai hieman rajoitetumman yleisön kohtaamispaikkoja, kuten tutkijoille suunnattu Researchgate.

Toiminta tavoitteiden mukaisesti

Monet kokevat jatkuvan keskustelufoorumien seuraamisen ja sosiaalisen median palveluiden käytön raskaana ja aikaavievänä. Perspektiivi voi muuttua hieman, kun näitä alustoja alkaa ajatella työvälineinä. Jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää onkin aina määritellä, minkä verran aikaa näillä alustoilla toimimiseen haluaa käyttää. Jos tavoitteenasi on verkostoitua ja löytää uusia asiakkaita, näkyvyys eri foorumeilla on tärkeää. Jos taas etsit tietoa, voit ottaa passiivisemman roolin. Yksityiselämän harrastusfoorumien seuraaminen voi olla mielenkiintoista ja koukuttavaa, mutta omaa uraa se ei välttämättä edistä.

Ammattilaisille erilaiset keskustelufoorumit ovat tärkeitä tiedon ja vertaistuen lähteitä. Yritykset haluavat optimoida prosessejaan ja löytää käyttöönsä markkinoiden parhaat työkalut. Esimerkiksi asiakkuudenhallintaan (joskus myös crm) keskittyviä järjestelmiä on markkinoilla lukuisia. Yrityksen kannalta tärkeää on löytää monien vaihtoehtojen joukosta juuri omaan toimintaansa parhaiten sopivat työkalut. Keskusteluista on helppo löytää asiaan liittyviä viestejä. Asiakkuudenhallinnan tapauksessa hyvä hakusana voi olla nimenomaan englanninkielisistä sanoista Customer Relationship Management muodostettu lyhenne CRM.

Foorumit työnhaun välineenä

Ennen työtä etsivä kuului todennäköisesti puhuttavan paljon niin sanotuista piilotyöpaikoista, joilla tarkoitetaan työpaikkoja, jotka eivät välttämättä koskaan päädy avointen työpaikkojen sivustoille julkiseen hakuun. Näitä työpaikkoja on edelleen tarjolla, mutta niiden tarjonta on muuttanut muotojaan. Enää ei tarvitse ottaa puhelinta käteen ja soittaa kiinnostavan yrityksen henkilöstövastaavalle, vaan nykyään itseään voi tehdä näkyväksi ja tunneksi myös muilla keinoilla.

Avoimista työpaikoista tiedotetaan edelleen erityisellä työnhaun sivustoilla, mutta myös erilaisissa alan pienemmissä ja suuremmissa keskusteluryhmissä. Suositukset ovat tärkeitä, ja sellaisia netin verkostoitumisalustoilla on helppo löytää. Sekä yrityksille että yksityisille on tärkeää, että brändi on kunnossa ja maine on hyvä. Tyytyväiset asiakkaat ja hyvin sujuneet projektit ovat parhaita käyntikortteja pienille ja suurille yrityksille, mutta myös yksityisille ihmisille, jotka etsivät uutta työpaikkaa. Erityisesti yritysten kannattaa hyödyntää toiminnassaan helppokäyttöisiä ja laadukkaita ohjelmistoja, kuten asiakkuuksien hallintaan suunnattuja ohjelmistoja, joiden avulla yritys voi kehittää ja tehostaa toimintaansa.