Keskustelufoorumeiden käytöskoodi

 

Kuten tiedämme, ihmisten välistä käyttäytymistä ovat aina säädelleet tietyt säännöt. Kirjoitetut säännöt on järjestetty laeiksi, kirjoittamattomat säännöt kuitenkin muodostavat arjessamme julkilausumattoman, mutta enemmistön sisäistämän käytöskoodin.

Digitaalisen tiedonvälityksen aikakaudella keskustelu on siirtynyt voimakkaasti nettiin, mutta käytöskoodit eivät sitä aina kaikkien keskustelijoiden kohdalla ole tehneet.

Digital Connection Technology Networking Team Concept

TÄMÄ ON HUUTAMISTA

Yksi perustavanlaatuisista asioista, joka jokaisen keskustelufoorumeiden ja ylipäätään netissä tapahtuvan kirjoitetun kommunikaation harrastajien tulisi sisäistää: huutaminen. Caps lock päällä kirjaimet muuttuvat ISOIKSI, ja se tulkitaan netin keskusteluissa jaetun käytöskoodin mukaan HUUTAMISEKSI. Älä siis käytä caps lockia, mikäli et halua huutaa. Ja jos tuntuu siltä, että pitää huutaa, mieti kuinka usein keskustelet huutamalla forumeiden ulkopuolella.

Käyttydy hyvin, kunnioita muita keskustelijoita

On hyvä ohjenuora käyttäytyä ihmisiksi ja hyvin myös netissä. Ruudun takana omien näppäimistöjensä ja koneidensa ääressä on ihan aitoja ja oikeita ihmisiä. Heille ja heidän käyttäjänimilleen suunnatut ilkeät viestit voivat tuntua ihan oikeasti pahoilta. Maksetut trollit ovat todella pieni vähemmistö, joiden roolia liioitellaan arkikeskusteluissa liian paljon.

Mielestäsi tyhmät keskustelijat voi yksinkertaisesti jättää omaan arvoonsa, ja heidät voi sivuuttaa. Useilla keskustelufoorumeilla on myös jonkinlainen ignore-nappula, jonka avulla tiettyjen käyttäjien viestit saa piilotettua pois näkyvistä.

Kohtele siis muita keskustelijoita niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Tämä niin sanottu kultainen sääntö lienee varsin hyvä ohjenuora myös nettiaikana.

Lue ne säännöt

Käytännössä jokaisella vähänkin suositummalla ja isomman käyttäjäkunnan omaavalla netin palstalla on omat sääntönsä. Käytännössä jokaisella palstalla niiden sääntöjen lukemista ennen keskustelun aloittamista myös suositellaan. Tähän on syynsä – kyseinen suositus kannattaa ottaa tosissaan.

Yleensä foorumeiden säännöissä käydään läpi perusasioita, mutta myös nimenomaisella foorumille tyypillisiä sääntöjä. Joillakin foorumeilla esimerkiksi tietystä aiheesta keskustelun aloittaminen tai jopa tietyn sanan käyttö saattaa olla kiellettyä. Tämä ei välttämättä ole mitään sananvapauden rajoittamista, vaan foorumin ylläpidon ja yhtä lailla käyttäjien kyllästymistä tiettyihin alati toistuviin keskusteluiden aiheisiin.

Foorumeiden perussääntöihin kuuluvat usein käyttäjien anonymiteettiin ja uhkailuun liittyvät säännöt. Arkielämässä ja kaupunkilaisjärjellä tällaiset käytössäännöt saattavat tuntua itsestäänselvyyksiltä, mutta usean palstan moderaattorina toimineena voimme vain todeta, että itsestään selviltä tuntuvat käyttäytymissäännöt lähtevät usein ensimmäisenä ikkunasta pihalle, kun keskustelu todella käy kuumaksi.

Säännöt foorumeilla ovat tärkeitä myös siksi, että niistä käy tavallisesti ilmi, mitä sanktioita sääntöjen rikkomisesta seuraa. Tyypillisesti foorumeilla jaetaan banneja eli kielletään tietyn käyttäjän pääsy joko nimimerkin ja/tai IP-osoitteen perusteella. Bannit voivat olla lyhyet, muutaman päivän mittaiset, toisaalta myös usean kuukauden pituiset tai jopa lopulliset.